Available

We have a baby boom in spring so Contact me if you want a pet/show kitten

Vi har babyboom nu till våren så kontakta mig om ni är intresserade av en sällskaps- utställning katt .)

Kommentera